Ґрунтові мікроорганізми

Ґрунт містить величезну популяцію живих організмів, більшість яких занадто мала, щоб їх можна було побачити без будь-якого збільшення. Це бактерії, актиноміцети, гриби, простіші, водорості, дріжджі, черви та комахи.

Один грам ґрунту може містити: до мільярду бактерій, 15 мільйонів актиноміцетів, мільйон грибів і найпростіших, 100 000 водоростей і 1000 дріжджів.

У сукупності все це складає від трьох до п’яти тон живих організмів на гектар ґрунту.

Майже всі мікроорганізми (мікроби) знаходяться у верхньому шарі ґрунту. Наприклад, популяція бактерій може бути більш ніж у чотири рази вищою на глибині ґрунту 0-7 см, ніж на глибині 20-30 см.

Більшість мікробів отримують їжу та енергію за рахунок руйнування складних органічних речовин, що надходять від рослин і тварин. Без мікробної активності рештки мертвих тварин і рослин буквально покрили б земну поверхню.

Різні мікроби по різному/за різних умов збільшують популяцію:

  • Бактерії – схильні швидко реагувати на додавання простих цукрів та крохмалю.
  • Гриби та актиноміцети – схильні реагувати на целюлозу та інші більш стійкі сполуки та на залишки рослин.
  • Ціанобактерії – містять хлорофіл, тому вони можуть проводити процес фотосинтезу як і рослини.


Більшість мікроорганізмів залежать від органічної речовини ґрунту, як від джерела енергії. Деякі отримують енергію шляхом окислення неорганічних елементів, таких як сірка та азот. Деякі види організмів можуть функціонувати за відсутності вільного кисню – це анаеробні мікроби. Інші, що потребують кисню, називаються аеробні.

РОЗКЛАДАННЯ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ

Розкладання органічної речовини – це дуже важливий цикл у рослинному світі. По мірі зростання, рослина поглинає поживні речовини з ґрунту, дозріває і гине. Пізніше через мікробний розпад поживні речовини знову повертаються у ґрунт і стають доступними для наступного покоління рослин. Без цього процесу більша частина вуглецю в нашому середовищі була б зв’язана у рослинних та тваринних тканинах. Під час розкладу утворюються різні кислоти, які реагують із ґрунтовими мінералами. Це робить їх більш розчинними та доступними для вирощування рослин. Повернення залишків у ґрунт забезпечує його органічними матеріалами, які є необхідними для безперервного процесу.

ІММОБІЛІЗАЦІЯ АЗОТУ

Як уже згадувалося раніше, мікробне розщеплення рослинних залишків вивільняє елементи живлення для використання наступними культурами. Цей процес мінералізації забезпечує запас доступних поживних речовин. Однак, під час розкладу, через процес іммобілізації, може відбутися тимчасове зв’язування цих поживних речовин.

Рослинні залишки можуть не містити в собі достатньої кількості азоту, щоб задовольнити “дієту” мікробів. У цьому випадку, вони можуть споживати вуглець із цих залишків та доступний нітрат з ґрунту. І це споживання може бути настільки великим, що для врожаю залишиться мало доступних речовин. Таке явище відоме як біологічна іммобілізація доступного азоту і може спричиняти дефіцит азоту, чи посилювати вже існуючий дефіцит. Як тільки мікроби гинуть, азот мінералізується в доступний амоній і нітрат.

Мікроби найкраще функціонують, якщо співвідношення вуглецю до азоту (C:N-співвідношення) менше ніж 25:1. Коли C:N-співвідношення більше за 25:1, мікроби будуть запозичувати азот з ґрунту.

Якщо до ґрунту з низьким вмістом нітратів додати матеріал із C:N-співвідношенням вище ніж 25:1, тоді процес розкладання займе більше часу, ніж якби той самий матеріал був доданий у ґрунт з високим вмістом нітратів. Для пшениці потрібно близько 22,5 кг азоту на тонну соломи, щоб збалансувати C:N-співвідношення і забезпечити швидке розкладання.

Ґрунтові мікроорганізми
 Реакція мікробної активності на різні C:N-співвідношення

                                           

 БАКТЕРІЇ БОБОВИХ КУЛЬТУР

Бобові культури, інокульовані відповідним штамом бульбочкових бактерій (Rhizobia), використовують атмосферний азот для перетворення його в аміни, які можна використовувати для росту. Таким чином, внесення азотних добрив не є необхідністю. Багато бобових культур залишають значні кількості доступного азоту для наступних культур.

АКТИВАТОРИ ҐРУНТУ

Продукти, що називаються ґрунтовими активаторами або ґрунтовими кондиціонерами, мають за ціль збільшувати кількість, або активність мікробів, які присутні в ґрунті. Але насправді, більшість таких продуктів додаватиме менше ніж 1 кілограма мікробів у ґрунт, який вже має від 900 до 1800 кг мікробів на гектар. Будьте уважні! Ці продукти не можуть повністю замінити перевірені практики ведення сільського господарства та управління ґрунту.

Дана стаття основана на інформації люб’язно наданій лабораторією Ward Laboratories, Inc.

Напишіть нам
і ми знайдемо можливість
для співпраці

photo
photo