Нітрифікація, денітрифікація та іммобілізація ґрунтового азоту

Нітрифікація – це біохімічний процес окислення аміаку та його солей у солі азотної кислоти (нітрати) під впливом ґрунтових бактерій. Цей процес швидко протікає в теплих, вологих, добре аерованих ґрунтах і сповільнюється при температурі ґрунту нижче 10 градусів цельсію. Оскільки нітрат (NO3-) є негативно зарядженим іоном, тому він не притягується до негативно заряджених частинок ґрунту чи органічної речовини ґрунту, так як амоній (NH4+), який має позитивний заряд. Нітрат є водорозчинним іоном і за певних умов може просуватися нижче кореневої зони. Амоній (NH4+) має позитивний заряд, тому він легко притягується та утримується ґрунтом (тобто не вимивається). З часом амоній (NH4+) перетворюється у нітрат (NO3-) завдяки процесу нітрифікації.

Денітрифікація – це процес зворотній нітрифікації. Під час денітрифікації бактерії перетворюють нітрат на проміжні газоподібні сполуки азоту (N2, N2O, NO, NO2), які випаровуються в атмосферу. Цей процес може відбуватися в перезволоженому (або заболоченому) ґрунті з достатньою кількістю органічної речовини, що забезпечує бактерії енергією. З цих причин денітрифікація, як правило, обмежена верхнім шаром ґрунту.

Іммобілізація (або зв’язування) ґрунтового азоту може тимчасово зменшувати кількість доступного для рослин азоту. Бактерії, які розкладають залишки з високим вмістом вуглецю та низьким вмістом азоту (стебла кукурудзи або солома) потребують більше азоту для перетравлення матеріалу, ніж міститься в цих залишках. Іммобілізація відбувається, коли мікроби використовують нітрат та/або амоній, що присутні в ґрунті для створення білків. Активно зростаючі бактерії, які зв’язують деяку кількість ґрунтового азоту, також розщеплюють органічну речовину ґрунту для вивільнення доступного азоту протягом вегетаційного періоду.

Нітрифікація, денітрифікація та іммобілізація ґрунтового азоту

Напишіть нам
і ми знайдемо можливість
для співпраці

photo
photo