Меню
Головна Статті Здоров'я ґрунту - як функціонує природа

Здоров’я ґрунту – як функціонує природа

Здоров’я ґрунту – як функціонує природа

Відновлювальне землеробство ґрунтується на концепції землеробства за образом природи або імітації природи. Тому ми повинні чітко розуміти, як функціонує природа, які в неї характеристики та як підтримуються ці характерні функції. Коли екосистема функціонує належним чином, тоді усі функції ґрунту працюють на оптимальному рівні. До цих функцій можна віднести: кругообіг води та кругообіг поживних речовин (наприклад, вуглецю та азоту). Розуміючи ці функції, ми можемо розробити методи тестування для вимірювання цієї ефективності. Наприклад, за допомогою мікроскопії, традиційного тестування ґрунту, а також нових тестувань, які носять назву “здоров’я ґрунту”.

Термін “здоров’я ґрунту” розглядається як своєрідний індикатор, що кількісно визначає здатність ґрунту виконувати наступні функції: утримування ґрунтом води, протистояння ерозії, поглинання вуглецю, зберігання мікробіоти ґрунту, захист рослин від хвороб та забезпечення рослин поживними речовинами. Ми повинні розглядати роботу кожної з частин системи (біологічних, хімічних та фізичних компонентів) для чіткого розуміння їх функціонування.

Бактерії, гриби, нематоди, найпростіші, членистоногі, дощові черв’яки та багато інших утворюють природну харчову мережу ґрунту. Кожна з цих груп виконує надзвичайно важливі специфічні функції в природній харчовій моделі ґрунту. Саме тому ґрунт треба розглядати як єдину живу систему у поєднанні з рослинами, які ростуть на ньому, та мікробіологією, що живе всередині. Ґрунт – це сукупність різних компонентів: піску, глини, мінералів, органічного матеріалу та хімічних речовин, які рослини та мікроби використовують як будівельні блоки для побудови та відтворення своїх життєвих функцій. Ґрунт – це живий інтерфейс, який поєднує неживі компоненти під землею та над землею для створення багатого інтерактивного середовища. Але ще дуже важливо, що ґрунт забезпечує всю ґрунтову біоту житловим приміщенням для їх нормального існування, дозволяє воді просочуватися та дозволяє газоподібному азоту з атмосфери проникати в ґрунт.

Вуглець, водень, кисень та азот – це основні біоелементи з яких складаються всі живі системи на нашій планеті, включаючи людей. Але, мабуть, найважливіший елемент на землі, що стосується життя – це вуглець. Вуглець є основною складовою фотосинтезу, найважливішого процесу на планеті Земля. Вуглець у складі цукрів, вуглеводів та амінокислот знаходиться у листях, стеблах, плодах, коренів; тобто у всіх надземних і підземних частинах рослин. Також він є основою для живлення відповідної мікробіології ґрунту. Для повноцінного кругообігу у ґрунті як самого вуглецю, так і інших поживних речовин потрібно, щоб у ґрунті був присутній повний комплекс мікробної спільноти. Але ви не можете створити всю цю мікробну різноманітність під землею, якщо ви не будете робити все правильно над землею.

Але відразу з’являється питання: що робити фермерам, щоб сприяти кругообігу вуглецю? Відповідь очевидна: тримати ґрунт вкритим покривними культурами, тому що це єдиний спосіб збереження вуглецю у ґрунті. Тому, як тільки ваш урожай буде зібрано, тримайте ґрунт вкритим пожнивними рештками протягом 24 часів 7 днів на тиждень 365 днів на рік. Це найкращий спосіб збереження та відтворення вуглецю, бо немає іншого способу, окрім застосування мінімального обробітку або Ноу-тілу.

Додавання органічних добрив до верхнього шару ґрунту також покращить значення органічної речовини, основною складовою якої є саме вуглець. Існує багато розбіжностей щодо того, скільки насправді вуглецю потрапляє у ґрунт при внесенні органічного матеріалу. Але, що найголовніше, також не слід забувати, що внесення органічних добрив – це чудове джерело для живлення вашої мікробіології ґрунту. Також при внесенні органічних добрив слід звернути увагу на наступні фактори: Що саме є джерелом цього добрива (домашня птиця чи велика рогата худоба)? Яка якість цього добрива? Добриво витримане чи свіже? І, найголовніше, яка норма застосування? Все це важливо, бо при надмірному внесенні органічних добрив можуть виникати проблеми з засоленістю (надлишковими кількостями солей) тих чи інших елементів.

Ще одна популярна тема, про яку ми багато чуємо – це мікориза, але як вона вписується в ці мікробні спільноти? Мікориза служить зв’язком між корінням рослин і величезною кількістю нерозчинних мінералів, з яких вона може розчиняти поживні речовини за допомогою дії бактерій, та доставляти їх до коріння рослин. Також мікоризні гриби здатні проникати в місця в які коріння рослин не здатні проникнути. Це істотно збільшує доступ коренів рослин та допомагає їм досягати води та поживних речовин, які можуть бути недоступними. Мікоризні гриби є симбіотичними грибами, вони співпрацюють разом із рослиною зі взаємною вигодою та, умовно кажучи, виконують роль аналогічну нашому земному Інтернету (передача інформації). Відомо, що понад 100 усіх наземних рослин на цій планеті пов’язані з симбіотичними грибами.

Відомо, що у своєму складі ґрунт містить близько 40-50 % різноманітних мінералів (у вигляді твердої фази). Якщо розглядати деякі важливі мінеральні речовини необхідні для росту рослин (наприклад, фосфор, калій, кальцій, сірку), але при цьому в ґрунті нема жодного зв’язку між мікоризою та цими мінералами, тоді до цих мінералів не буде ніякого доступу, тому що більшість з них знаходяться у недоступній (нерозчинній) формі. Але в природній моделі вони будуть доступні завдяки мікробній активності та мікоризному зв’язку.

Річ у тому, що природа використовує таку модель (яку сама і створила), щоб отримати все те, що їй потрібно (а саме необхідну кількість макро- та мікроелементів) в мінімальній кількості, тому вона просто робить те, що їй потрібно. Вам просто потрібно переконатися, що ви не порушуєте цю роботу та забезпечуєте все необхідне для її виконання. Якщо описати та визначити необхідні ресурси та їх джерела, очевидно, що природа дає їх у великій кількості. Тому ціль кожного фермера – використовувати якомога більше цих безкоштовних ресурсів, наскільки це можливо; саме це і є основою відновлювального сільського господарства.

Також не можна не згадати про гломалін. Гломалін – це речовина, що фактично зв’язує частинки ґрунту разом і є чудовим посередником у покращенні стабільності агрегатів та процесу агрегації. Також він служить комунікаційним середовищем, за допомогою якого рослина “сигналізує” про свої конкретні вимоги, які їй потрібні в конкретний момент часу, залежно від фізіологічного стану росту рослин на даний момент.

Один з найпростіших та найважливіших тестів для отримання загального уявлення про мікробіологію ґрунту – це “дихання ґрунту”, який є однією зі складових частин “здоров’я ґрунту”. Цей метод заснований на тому, що більшість ґрунтових мікробів поглинають кисень (О2) і виділяють вуглекислий газ (CO2). “Дихання ґрунту” – це кількість вуглекислого газу, що виділяється зі зволоженого ґрунту протягом 24 годин під дією мікроорганізмів. Це показник активності мікроорганізмів у ґрунті, який тісно пов’язаний з родючістю ґрунту. У більшості випадків: чим більша кількість виділеного вуглекислого газу, тим більш родючий ґрунт. Звідси випливає, що ґрунтова мікробна активність є реакцією на рівень родючості ґрунту, в якому вони перебувають.

Якщо ви бажаєте отримати більш детальну інформацію, щодо доступності та наявності різноманітних функціональних мікробіологічних груп ґрунту, тоді вам знадобиться так званий PLFA-тест (Phospholipid Fatty Acids Test – аналіз фосфоліпідних жирних кислот). Цей аналіз дає уявлення про живу мікробну біомасу ґрунту та дозволяє визначити наявність або відсутність різних функціональних груп за допомогою спеціальних біомаркерів. По суті – це знімок структури ґрунтового співтовариства та його чисельності на момент відбору проб. Зі зміною умов навколишнього середовища, таких як температура та вологість, змінюється і мікробне співтовариство. Тому, якщо наприклад вам потрібно мати уявлення про мікоризну зв’язаність у вашому ґрунті (про яку ми розповідали вище), цей тест можете це чітко визначити.

Замовити послугу

Оберіть послугу *

ПІБ *

Телефон *

Електронна пошта