Меню
Головна Новини Стан родючості грунтів в різних регіонах України. Доповідь Лабораторії Агротест на Міжнародній Конференції з аналізу грунту та рослин.

Стан родючості грунтів в різних регіонах України. Доповідь Лабораторії Агротест на Міжнародній Конференції з аналізу грунту та рослин.

Стан родючості грунтів в різних регіонах України. Доповідь Лабораторії Агротест на Міжнародній Конференції з аналізу грунту та рослин.

У зв’язку з політичним просуванням України в Європу (майбутнє прийняття України до Євросоюзу), на даний момент активно розглядається питання зняття мораторію на продаж землі. Цей крок спричинить за собою тотальне вивчення родючості українських грунтів, а саме визначення її хімічних і фізико-хімічних властивостей. Зрозуміло, що при ухваленні рішення про зняття мораторію на землю, рівень родючості грунту буде безпосередньо впливати на її ціну.

Україна розташована в південно-східній частині Європи. Територія України становить 603 628 квадратних кілометрів, що відповідає 5,7% від площі Європи і відповідно 0,44% світової площі (44-й номер за величиною серед країн всього світу). В Україні частка сільськогосподарських угідь становить 71% від загальної площі, частка оброблюваних земель – понад 55%.

Метою даної роботи було вивчення стану родючості грунтів різних регіонів України та змісту поживних елементів в даних регіонах. Для цього територія України була умовно поділена на 5 частин: I – Північний регіон, II – Південний регіон, III – Східний регіон, IV – Західний регіон і V – Центральний регіон.

Всього було проаналізовано 7190 зразків з вищезазначених регіонів: Регіон I – 3859 зразків, Регіон II – 834 зразка, Регіон III – 804 зразка, Регіон IV – 1047 зразків і Регіон V – 646 зразків. В результаті даної роботи були отримані результати для наступних параметрів, таких як: Текстура, рН (H2O), EC, органічна речовина (%), NO3-N, SO4-S, P (MIII і BrI), обмінні K, Ca, Mg , Na, ЄКО, вміст поживних мікроелементів (Cu, Zn, Mn, Fe), B і Mo. Методи досліджень і відбору проб – USDA. Часовий діапазон відбору проб – після збирання врожаю 2016.

Після проведення всіх досліджень, було проведено аналіз отриманих результатів. Були виявлені наступні закономірності (подібності або відмінності) по досліджуваним регіонах:

1. За механічним складом (текстура):
Регіон I – домінуюче переважання Silt Loam (76,5%) з незначною кількістю Sandy Loam (18,8%)
Регіон II – практично рівне співвідношення Silty Clay Loam, Silty Clay, Clay Loam і Clay (23,7%; 22,7%; 25,3% і 21,9% відповідно)
Регіон III – велика частина Silty Clay Loam (51,7%) з незначною кількістю Silty Clay (19,5%), Clay Loam (14,0%) і Clay (11,4%)
Регіон IV – практично рівне співвідношення Silty Clay Loam, Clay Loam, Clay і Silt Loam (24,0%; 27,6%; 20,9% і 21,5% відповідно)
Регіон V – домінуюче переважання Silt Loam (83,6%) з незначною кількістю Silty Clay Loam (9,5%)

2. За змістом Органічного Речовини грунту всіх регіонів вкрай нестабільні: від 0,4 і до 13,3% із середніми значеннями 2,8-4,7%.

3. За рівнем кислотності (рН) ґрунту всіх регіонів носять неоднорідний характер: від сильнокислого типу грунтів з рівнем рН 4,6-5,2 і до сильнолужних типів грунтів з рівнем рН 8,3-8,5 з середнім значенням 6,6 -7,2

4. За змістом доступного фосфору (методи MIII і BrI) грунту всіх регіонів подібні: від 4-7 ppm і до 84-100 ppm із середнім значенням 20-34 ppm

5. За змістом обмінного калію слід зазначити, що регіони I і V мають найменші середні концентрації калію – близько 110-115 ppm; регіон IV має більш високу концентрацію – близько 150 ppm; регіон III має ще більш високу концентрацію – близько 200 ppm; і регіон II має найбільшу концентрацію – близько 270 ppm.

6. Вміст мікроелементів говорить про повнийф загальний середній зміст по всім регіонам.

Аналіз отриманих результатів дає підставу зробити певні висновки про зазначені параметри досліджень, а також про родючість кожного з регіонів за вказаними параметрами. Тенденції до переходу до нових технологій дає надію на поліпшення родючості грунтів України.

Стан родючості грунтів в різних регіонах України