Карта висiву

Як додаткову опцію до аналізу ґрунту для точного землеробства, наша лабораторія пропонує послугу складання технічного завдання для технології змінної норми висіву.

Технологія змінної норми висіву насіння дозволяє оптимізувати густоту росту рослин на різних за властивостями частинах поля та ефективно використовувати ресурси та потенціал кожної неоднорідної ділянки поля. Зокрема, різні запаси продуктивної вологи, органічної речовини, елементів живлення, розподіл світла та інше. По суті, збільшення норми висіву на більш продуктивних ділянках поля і зменшення на менш продуктивних.

Диференційний висів є передумовою для забезпечення оптимальних екологічних умов у період зростання та розвитку рослин.

ЩО ЦЕ ТАКЕ?

Посів зі змінною нормою висіву або диференційований посів (диф. посів) – це точна сільськогосподарська технологія, яка дозволяє правильно та точно регулювати норму висіву залежно від мінливості хімічних та фізико-хімічних властивостей ґрунту, рельєфу місцевості, метеорологічних умов та інших факторів. Диф. посів не тільки забезпечує найкращі можливості для використання різних характеристик ґрунтових поживних речовин та вологоємності, але також може підвищити врожайність за рахунок зниження споживання насіння. Схожість насіння, розвиток культур і потенціал врожайності можуть різнитися на різних ділянках поля, і, таким чином, диф. посів є методом прив’язки кількості насіння до конкретної площі, тим самим підвищуючи врожайність і прибуток від виробництва. Впроваджуючи ці методи, фермери можуть приділяти більше уваги інвестиціям в області з більш високим потенціалом повернення. Карта норми внесення являє собою електронний файл даних, що містить конкретну інформацію про норми внесення, які слід застосовувати в кожній зоні конкретного поля. Одна з основних причин підвищеного інтересу до диф. посіву полягає в тому, що технологічні рішення впроваджені в сільськогосподарську техніку стали легшими у реалізації. Крім того, інновації диф. посіву у поєднанні з високоточними глобальними навігаційними супутниковими системами дозволяють фермерам створювати та впроваджувати приписи для оптимізації розміщення насіння та врожайності.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ

Диф. посів особливо корисний на неоднорідних полях, тобто на полях з різним вмістом органічної речовини ґрунту та різною здатністю утримування вологи. Вимірювання властивостей ґрунту, стану рослин та врожайності виконуються за допомогою системи точного землеробства. Під час розробки програми застосування диф. посіву на кожному з полів потрібен правильний вибір технологій точного землеробства (наприклад, змінні норми внесення добрив). Також часто використовуються карти врожайності, що показують різницю в отриманому врожаї сільськогосподарських культур у межах конкретного поля або полів, для визначення зон з різним потенціалом урожайності та нормами висіву.

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ?

Диф. посів адаптує відповідну норму висіву для кожної ділянки або зони поля. Ці ділянки отримуються з даних про механічний склад ґрунту, значення електропровідності та pH ґрунту, карт врожайності конкретних ділянок, а також з показників вмісту органічної речовини ґрунту. Також слід звертати увагу на деякі фактори, що можуть обмежувати потенційну врожайність (хімічні та фізико-хімічні). Метод диф. посіву для конкретного поля (зі змінною нормою висіву для кожної ділянки цього поля) дозволяє оптимізувати густину посіву для отримання найкращих агрономічних та економічних результатів. В даний час для визначення мінливості ґрунту та врожайності використовуються різні технології: аналіз ґрунту (найчастіше), сенсорні системи, контактне та безконтактне обладнання, технології картування та моделювання. Диф. посів безпосередньо залежить від характеристик поля, можливостей посівної техніки, запланованого врожаю, продуктивності ґрунту та взаємодії техніки з навколишнім середовищем.