Точне землеробство

Лабораторія Агротест проводить агрохімічний аналіз ґрунту для компаній, які використовують технології точного землеробства на своїх полях.

Точне землеробство передбачає відбір проб із прив’язкою до GPS-координатів за допомогою спеціального обладнання. Після відбору проб з фіксацією даних на полі за точками, проби відправляються в лабораторію на аналіз.

Після проведення досліджень ми візуалізуємо результати та складаємо карти полів. І найголовніше – даємо рекомендації щодо точного внесення необхідних поживних елементів, згідно з координатами кожної відібраної проби. Необхідно підкреслити, що з кожного аналізу та показника складається окрема карта.

ВІДБІР ЗРАЗКІВ

На досліджувані поля приїжджає машина, яка обладнана автоматичним пробовідбірником з GPS-прив’язкою. Машина об’їжджає поле, малюючи його контур в спеціальній програмі (Ag Leader – SMS Mobile).

 

Далі програма розбиває аналізоване поле на ділянки, розміром 1 га, 5 га або 10 га (в залежності від побажань замовника). У кожному квадраті пробовідбірник робить 30-40 уколів, які перемішуються в один усереднений зразок. Наприклад:

 

Поле Х, площа 100 га. За бажанням клієнта сітка для аналізу 1 га. З кожної ділянки площею 1 га, пробовідбірник робить відбір 30-40 уколів (залежить від фізичних властивостей ґрунту) і перемішує їх в один усереднений зразок.

 

Таким чином, якщо площа поля, що аналізується – 100 га, при сітці відбору 1 га, кількість зразків для агрохімічного аналізу становить 100 одиниць.

 

При цьому, фіксуються координати кожної точки відбору в спеціальній програмі для точного землеробства (Ag Leader – SMS Mobile). Кожна машина для відбору обладнана tracking – контролером для відстеження її маршруту.

 

Всі відібрані зразки аналізуються в аналітичній лабораторії Агротест, Київ.

 

АГРОХІМІЧНИЙ
АНАЛІЗ ГРУНТУ ТА
КАРТУВАННЯ

Такий аналіз включає визначення наступних параметрів:

  • рН водний, рН сольовий, рН буферний, Електропровідність (кондуктометрія), органічна речовина;
  • нітратний азот, доступний фосфор, обмінний калій та натрій, Ємність Катіонного Обміну (ЄКО);
  • обмінні кальцій та магній, сульфатна сірка;
  • доступні форми мікроелементів: цинк, марганець, мідь та залізо;
  • картування полів;
  • розрахунок доз внесення добрив на кожні 1 га, 5 га або 10 га (в залежності від сітки відбору) під заплановану культуру та врожайність;
  • складання технічного завдання для диференціального внесення добрив в заданому клієнтом форматі;
  • подальший інформаційний супровід.

 

Клієнт отримує результати аналізу у вигляді карт із вмістом поживних елементів на полі.

ТЗ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВНЕСЕННЮ ДОБРИВ

На основі результатів аналізу наша лабораторія дає рекомендації з внесення добрив у діючий речовині під певну культуру та врожайність. Для кожної карти внесення добрив у діючий речовині ми розроблюємо карту технічного завдання для внесення того мінерального добрива, котре обрав клієнт. Клієнт отримує як карту технічного завдання так і файл універсального або конкретного формату для техніки.