Що таке родючість ґрунту

Родючість ґрунту – це:

 • Вивчення здатності ґрунту забезпечувати рослини необхідними мінеральними поживними речовинами,
 • Механізм, за допомогою якого відбувається надходження поживних речовин, та фактори, що впливають на забезпечення рослинами поживними речовинами,
 • Природна здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами.

Саме тому, не можна керувати родючістю ґрунту, можна керувати лише поживними речовинами, які, у свою чергу, впливають на родючість ґрунту.

Динаміка системи Ґрунт – Рослина

Якщо М – елемент живлення, його рух можна описати наступним чином

М (тверда фаза)  →  М (розчин)  →  М (корінь рослини)  →  М (рослина)

Чинники, що впливають на перетворення недоступних поживних елементів у доступні (і навпаки):

 • Хімічна активність в недоступній формі поживного елемента
 • Хімічна активність будь-яких заміщуючих іонів в точці реакції
 • Кількість доступних іонів в розчині
 • Мікробна активність
 • Фактори, що впливають на перенесення доступних іонів на поверхню кореня

У свою чергу, на активність мікробів впливають волога, аерація, надходження поживних речовин, температура та рН ґрунту. На перенесення доступних іонів на поверхню кореня впливає можливість заміни та кількість обмінних іонів, а також градієнт концентрації розчинених іонів.

Рухливість поживних речовин

Рухливість поживних елементів – це здатність поживного іона рухатися через ґрунт по одному або декількома механізмами.

Нітрат-іон є найбільш рухливим у ґрунті через високу розчинність у воді та дуже обмежену реакцію із сполуками ґрунту. Рухливість сульфат-іона майже така сама як у нітрат-іона, але обмежена в ґрунтах з високою ємністю аніонного обміну. Обмінні катіони утримуються глиною та органічними речовинами, і знаходяться в рівновазі із ґрунтовим розчином.

Швидкість вивільнення залежить від:

 • типу обміну та концентрації в ґрунтовому розчині
 • замінності обмінних катіонів
 • швидкості видалення з ґрунтового розчину

Основні фактори, які впливають на родючість

Існує шість основних факторів, від чого найбільшою мірою залежить родючість грунту:

 • Рівень органічної речовини в ґрунті
 • Біологічна активність
 • Обробіток ґрунту
 • Ерозія
 • рН ґрунту
 • Баланс поживних речовин

Чому важлива органічна речовина?

На родючість ґрунту великий вплив має органічна речовина ґрунту. Бо родючість ґрунту напряму залежить від вмісту в ньому органічної речовини. Органічна речовина – це частина ґрунту, що утворюється від рослин і тварин, що розкладаються. Наприклад, коли орається поле, листя і коріння стає частиною органічної речовини ґрунту. У ґрунті органічна речовина складається з декількох різних фракцій, включаючи живі організми, свіжі та розкладені органічні залишки.

Живі організми

Живі організми складають близько 15% органічної речовини ґрунту. Жива частина ґрунту включає дощових хробаків, комах, бактерії, гриби. Ці організми допомагають розщеплювати свіжі рослинні рештки, гній та інші органічні речовини.

У процесі розкладання, ці організми отримують енергію та поживні речовини, і виділяють доступні для рослин поживні речовини. Цей процес виділення поживних речовин називається мінералізацією. Також мікроорганізми відіграють важливу роль в агрегації ґрунтів та придушенні хвороб.

Склад органічної речовини ґрунту

Що таке родючість ґрунту

Фактор родючості І

Підтримання рівня органічної речовини ґрунту

Дуже важливо підтримувати достатній рівень органічних речовин у ґрунті. Для деяких господарств це може бути досить важким завданням і вимагає диверсифікованого підходу від них. По суті рівень органічної речовини можна підтримувати за рахунок додавання різних видів органічних речовин, одночасно зменшуючи втрати органічної речовини з системи. На молочних фермах основним джерелом органічної речовини є гній. Іншими джерелами органічної речовини можуть бути покривні культури та рослинні залишки. Сівозміни, які включають багаторічні трави, а також зменшення агресивної та безперервної обробки ґрунту, допоможуть зменшити втрати органічної речовини.

Детальніше про органічну речовину ґрунту Ви можете ознайомитись у статті:

Стаття про органічну речовину: Органічна речовина грунту – фактор, що визначає її родючість

Фактор родючості ІІ

Підтримання біологічної активності ґрунту

Другим фактором родючості ґрунту є підтримка біологічного різноманіття в ґрунті. Ґрунтова харчова павутина складається з безлічі організмів, які мають різні розміри, але їх виживання в значній мірі залежить один від одного.  Біологічно різноманітний ґрунт може налічувати до 100 000 різних типів живих організмів.

Про ґрунтові мікроби читайте в статті:

Здоров’я грунту – грунтові мікроби, органічні речовини та рециркуляція поживних речовин

Побічні продукти, що утворюються з коренів та свіжих органічних залишків, живлять ґрунтові мікроорганізми. У свою чергу, ці мікроорганізми підтримують здоров’я рослин, оскільки вони розкладають органічні речовини, беруть участь у кругообігу поживних речовин, розкладають забруднюючі речовини, покращують структуру ґрунту та контролюють популяції шкідників сільськогосподарських культур.

Наприклад, для інших ґрунтових організмів, дощові черв’яки розщеплюють великі шматки рослинних залишків на дрібніші. Дощові черв’яки також закопуються у ґрунті, забезпечуючи безліч повітряних каналів для зростання коріння. Нарешті, дощові черв’яки виділяють муцигель, який допомагає ґрунту зв’язуватися.

Стаття в тему: Роль грунтових найпростіших мікроорганізмів та нематод

Фактор родючості ІІІ

Обробіток ґрунту

Наступним принципом родючості є управління обробітком ґрунту. Вважається, що ґрунти в хорошому фізичному стані – це пористі ґрунти, в які легко проникає вода та коріння. Пористий простір створюється агрегованим ґрунтом. Ґрунтові агрегати утворюються, коли частинки ґрунту (пісок, мул, глина) склеюються разом із органічними речовинами, ґрунтовими організмами та корінням рослин. Клей, який утримує все це разом, утворюється з коренів рослин та ґрунтових мікроорганізмів.

Ґрунтові агрегати бувають різних форм, розмірів і рівнів стабільності. Їх розміщення в ґрунтовій екосистемі формує структуру ґрунту. Простір між ґрунтовими агрегатами забезпечує простір для повітря та води. Тому на таких ґрунтах менше проблем з ерозією та вимиванням, поживні речовини легше стають доступними для коріння рослин.

Все про біологію ґрунтів, читайте у статті:

“Здоров’я ґрунту – біологія ущільнених ґрунтів”

Фактор родючості ІV

Запобігання ерозії грунту

Одним із факторів родючості ґрунтів є зменшення втрат поживних речовин у навколишнє середовище. Ерозія – це основний механізм, за допомогою якого цінний верхній шар ґрунту губиться з сільськогосподарських полів. Зменшення ерозії — це підтримання ґрунту в такому стані, яке протистоятиме впливу дощу та вітру.

Існує багато способів, які можна застосувати для боротьби з ерозією. По-перше, тримайте ґрунт максимально вкритий рослинним матеріалом. Наприклад, ерозія більше на полях із просапними культурами, ніж із багаторічними травами. У системі просапних культур, покривні культури можна вирощувати для захисту ґрунту від ерозії протягом осінньо-зимових місяців.

По-друге, зменшення обробки також впливає зменшення ерозії. Рослинні залишки після мінімальної обробки ґрунту, захищають поле від ерозії.

Що таке родючість ґрунту

Фактор родючості V

Кислотність ґрунту

Нейтральний ґрунт лежить у діапазоні рН 6,5 – 7,3. Кислий ґрунт має рН < 6,5. Лужний ґрунт має рН > 7,3. Кислотність ґрунту дуже сильно впливає на доступність поживних елементів. Більшість сільськогосподарських культур добре почуваються на ґрунтах з рН між 6,0 та 7,0. Бобові чутливі до кислотності і погано почуваються при рН < 6,0.

Це пояснюється тим фактом, що бобові утворюють симбіоз із особливим виглядом бактерій. У бактерій є здатність фіксувати атмосферний азот і перетворювати його в доступний для рослин азот. Для того, щоб вижити цим бактеріям потрібен рН ґрунту вище 6,0. Молібден, який необхідний для фіксації азоту бобовими, доступний у більш лужних ґрунтах..

Все про кислотність ґрунту читайте в статті нижче

https://agrotest.com/article/kyslotnist-gruntu-ph/

Фактор родючості VІ

Баланс поживних речовин

Останній принцип родючості ґрунту – збалансувати поживні речовини, необхідні рослинам, одночасно зменшуючи їх вплив на навколишнє середовище. Повинен існувати баланс між тим, яка кількість поживних речовин необхідна для рослин та кількістю добрив, які вносяться до ґрунту.

Основні питання стосовно родючості ґрунту

 • Наскільки ґрунт родючий?
 • Як підвищити родючість ґрунту?
 • Як визначити родючість ґрунту?
 • Що впливає на родючість ґрунту?
 • За чим визначають родючість грунту?
 • Які тварини впливають на родючість грунту?
 • Які організми значно підвищують родючість грунту?
 • Скільки у ґрунті знаходиться поживних речовин?
 • Скільки добрив потрібно внести, щоб не перегодувати ґрунт та отримати запланований урожай?

Для того, щоб відповісти на ці запитання необхідно провести агрохімічне дослідження поля.

П’ять кроків щодо підвищення родючості ґрунту

Основні кроки для успішної програми з підвищення родючості ґрунтів:

 • Відбір репрезентативного зразка ґрунту для аналізу: для стандартного землеробства використовуйте метод конверту;
 • Правильний догляд за зразком: не забруднюйте зразок. Надішліть ґрунт для аналізу якнайшвидше;
 • Хімічний аналіз у лабораторії: доступні надійні результати досліджень, оскільки процедури стандартизовані та регулюються державою.
 • Грамотна інтерпретація результатів агрохімічного аналізу лабораторії.
 • Розробка рекомендацій: на основі дослідження земельних ділянок у вашому регіоні і для культур, що вирощуються.

родючість ґрунту залежить віданализ почвыазот для рослин
кислотность почвысклад грунтумешканці грунту бактерій
сульфат амонію норми внесенняречовини потрапляють до грунтуорганическое вещество почвы
способы внесения удобрений

Напишіть нам
і ми знайдемо можливість
для співпраці

photo
photo