Родючість ґрунту

Визначення

 • Вивчення здатності ґрунту забезпечувати рослини необхідними мінеральними поживними речовинами, механізм, за допомогою якого відбувається надходження поживних речовин, та фактори, що впливають на забезпечення рослинами поживними речовинами.
 • Природна здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами.

Не можна управляти родючістю ґрунту, можна керувати лише поживними речовинами для рослин, які в свою чергу впливають на родючість ґрунту.

Динаміка системи ґрунт – рослина

Якщо М – елемент живлення, його рух можна описати наступним чином

М (тверда фаза)  →  М (розчин)  →  М (корінь рослини)  →  М (рослина)

Фактори, які впливають на перетворення недоступних поживних елементів в доступні і навпаки є:

 • Хімічна активність в недоступній формі поживного елемента
 • Хімічна активність будь-яких заміщуючих іонів в точці реакції
 • Кількість доступних іонів в розчині
 • Мікробна активність
 • Фактори, що впливають на перенесення доступних іонів на поверхню кореня

В свою чергу, на активність мікробів впливають волога, аерація, надходження поживних речовин, температура та рН ґрунту. На перенесення доступних іонів на поверхню кореня впливає можливість заміни та кількість обмінних іонів, а також градієнт концентрації розчинених іонів.

Рухливість поживних речовин

Визначення

Здатність поживного іона рухатися через ґрунт за одним або кількома механізмами.

Нітрат-іон є найбільш рухливим у ґрунті через високу розчинність у воді та дуже обмежену реакцію зі сполуками ґрунту. Рухливість сульфат – іону майже така сама як у нітрат-іону, але обмежена у ґрунтах з високою ємністю аніонного обміну. Обмінні катіони утримуються глиною та органічними речовинами, але знаходяться в рівновазі з ґрунтовим розчином.

Швидкість вивільнення залежить від:

 • типу обміну та концентрації в ґрунтовому розчині
 • замінності обмінних катіонів
 • швидкості видалення з ґрунтового розчину

Основні фактори, які впливають на родючість

Існує шість основних факторів, які впливають на оцінку родючості ґрунту:

 • Рівень органічної речовини в ґрунті
 • Біологічна активність
 • Обробка ґрунту
 • Відсутність або мінімальна ерозія
 • Правильний рН ґрунту
 • Баланс поживних речовин

Чому важлива органічна речовина?

На родючість ґрунту значний вплив має органічна речовина ґрунту. Органічна речовина – це частина ґрунту, яка утворюється від рослин та тварин, що розкладаються. Наприклад, коли ви зорюєте поле, листя та коріння стають частиною органічної речовини ґрунту. В ґрунті органічна речовина складається з декількох різних фракцій, включаючи живі організми, свіжі та розкладені органічні залишки.

Живі організми

Живі організми складають близько 15% органічної речовини ґрунту. Жива частина ґрунту включає в себе дощових черв’яків, комах, бактерії, гриби, коріння рослин та таких тварин, як полівки та родимки. Ці організми допомагають розщеплювати щойно додані рослинні залишки, гній та інші органічні речовини.

У процесі розкладання, організми отримують енергію та поживні речовини, та виділяють доступні для рослин поживні речовини. Цей процес виділення поживних речовин називається мінералізацією. Також  організми відіграють важливу роль у агрегації ґрунтів та придушенні хвороб.

Склад органічної речовини ґрунту

Родючість ґрунту

Підтримання рівня органічної речовини ґрунту

Фактор родючості І

Дуже важливо підтримувати достатній рівень органічної речовин у ґрунті. Для деяких господарств це може бути досить важким завданням та вимагає від них диверсифікованого підходу. По суті, рівень органічної речовини можна підтримувати за рахунок додавання різноманітних видів органічної речовини, одночасно зменшуючи втрати органічної речовини з системи. На молочних фермах основним джерелом органічної речовини є гній. Іншими джерелами органічної речовини можуть бути покривні культури та рослинні залишки. Сівозміни, які включають багаторічні посіви трав, зменшення агресивного та безперервного обробітку ґрунту, допоможуть зменшити втрати органічної речовини.

Стаття про органічну речовину: Органічна речовина грунту – фактор, що визначає її родючість

Фактор родючості ІІ

Підтримання біологічної активності ґрунту

Другим фактором родючості ґрунту є підтримка біологічного різноманіття в ґрунті. Ґрунтова харчова павутина складається з безлічі організмів, які мають різні розміри, але їх виживання в значній мірі залежить один від одного.  Біологічно різноманітний ґрунт може налічувати до 100 000 різних типів живих організмів.

Про ґрунтові мікроби читайте тут: Здоров’я грунту – грунтові мікроби, органічні речовини та рециркуляція поживних речовин

Побічні продукти, що утворюються з коренів та свіжих органічних залишків, живлять ґрунтові організми. В свою чергу, ґрунтові організми підтримують здоров’я рослин, оскільки вони розкладають органічні речовини, беруть участь в кругообігу поживних речовин,  розкладують забруднюючі речовини, покращують структуру ґрунту та контролюють популяції шкідників сільськогосподарських культур. Наприклад, для інших ґрунтових організмів,  дощові черви розщеплюють великі шматки рослинних залишків на більш дрібні. Дощові черв’яки також закопуються в ґрунті, забезпечуючи безліч повітряних каналів для росту коренів. Нарешті, дощові черв’яки виділяють муцигель, який допомагає ґрунту зв’язуватися.

Стаття в тему: Роль грунтових найпростіших мікроорганізмів та нематод

Фактор родючості ІІІ

Обробіток ґрунту

Наступним принципом родючості є керування обробітком ґрунту. Вважається, що ґрунти в хорошому фізичному стані – грунти пористі, в які легко проникає вода та коріння. Пористий простір створюється агрегованим грунтом. Ґрунтові агрегати утворюються, коли частинки ґрунту (пісок, мул, глина) склеюються разом з органічними речовинами, ґрунтовими організмами та корінням рослин. Клей, що утримує все це разом, утворюється з коренів рослин та ґрунтових мікроорганізмів.

Ґрунтові агрегати бувають різних форм, розмірів та рівнів стабільності. Їх розміщення в ґрунтовій екосистемі формує структуру ґрунту. Простір між ґрунтовими агрегатами забезпечує простір для повітря і води. Тому на таких ґрунтах менше проблем з ерозією та вимиванням, поживні речовини легше стають доступнішими для коренів рослин.

Фактор родючості ІV

Запобігання ерозії грунту

Одним із факторів родючості ґрунтів є зменшення втрат поживних речовин у навколишнє середовище. Ерозія – це основний механізм, за допомогою якого цінний верхній шар ґрунту втрачається із сільськогосподарських полів. Зменшення ерозії – це підтримання ґрунту в такому стані, який буде протистояти впливу дощу та вітру.

Існує багато способів, які можна застосувати для боротьби з ерозією, По-перше, тримайте ґрунт максимально покритим рослинним матеріалом. Наприклад, ерозія більша на полі з просапними культурами ніж з багаторічними травами. У системі просапних культур, покривні культури можна вирощувати для захисту ґрунту від ерозії протягом осінньо-зимових місяців.

По-друге, зменшення обробітку ґрунту також впливає на зменшення ерозії. Рослинні залишки після мінімального обробітку ґрунту, захищають поле від ерозії.

Бобові культури, як ця червона конюшина, є важливою частиною сівозміни

Родючість ґрунту

Фактор родючості V

Кислотність ґрунту

Нейтральний грунт має рН 6,5 – 7,3. Кислий грунт з рН < 6,5. Лужний грунт має рН > 7,3. Кислотність ґрунту дуже сильно впливає на доступність поживних елементів. Більшість сільськогосподарських культур добре себе почувають на грунтах з рН між 6,0 і 6,8. Бобові чутливі до кислотності, і погано себе почуватимуть при рН < 6,0.

Це пояснюється тим фактом, що бобові утворюють симбіоз з особливим видом бактерій. У бактерій є здатність фіксувати атмосферний азот, і перетворювати його в доступний для рослин азот. Для того, щоб вижити цим бактеріям потрібен рН грунту від 6,0. Молібден, який необхідний для фіксації азоту в бобових, доступний в більш лужних ґрунтах.

Все про кислотність ґрунту читайте в статті нижче

https://agrotest.com/article/kyslotnist-gruntu-ph/

Фактор родючості VІ

Баланс поживних речовин

Останній фактор родючості ґрунту – збалансувати поживні речовини, необхідні рослинам, одночасно зменшуючи їх вплив на навколишнє середовище. Повинен існувати баланс між тим, яка кількість поживних речовин потрібна для рослин і яка кількість добрив вноситься в грунт.

Основні питання стосовно родючості ґрунту

 • Наскільки ж грунт родючий?
 • Як підвищити родючість грунту?
 • Скільки ж в ґрунті знаходиться поживних речовин?
 • Скільки добрив потрібно внести, щоб не перекормити грунт і отримати запланований врожай?

Для того, щоб відповісти на ці запитання необхідно провести агрохімічне дослідження поля.

Кроки для підвищення родючості

П’ять основних кроків для успішної програми з підвищення родючості ґрунтів:

 • Відбір репрезентативного зразку ґрунту для аналізу: для стандартного землеробства використовуйте метод конверту;
 • Правильний догляд за зразком: Не забруднюйте зразок. Надішліть ґрунт для аналізу якомога швидше;
 • Хімічний аналіз у лабораторії: доступні надійні результати випробувань, оскільки процедури стандартизовані та регулюються державою.
 • Грамотна інтерпретація результатів агрохімічного аналізу лабораторії
 • Розробка рекомендацій: на основі дослідження земельних ділянок у вашому регіоні та для культур, що вирощуються.

родючість ґрунту залежить віданализ почвыазот для рослин
кислотность почвысклад грунтумешканці грунту бактерій
сульфат амонію норми внесенняречовини потрапляють до грунтуорганическое вещество почвы
способы внесения удобрений

Напишіть нам
і ми знайдемо можливість
для співпраці

photo
photo