Ємність катіонного обміну та насиченість основами

Ємність катіонного обміну (Cation Exchange Capacity, CEC) – параметр, що характеризує зміст всіх основних обмінних катіонів грунту.

Під основними обмінними катіонами мається на увазі кальцій, магній, калій, натрій і водень.

Значення для водню отримують за допомогою буферної кислотності, для кальцію, магнію, калію і натрію – за допомогою 1N NH4OAc. Значення СЕС залежить від вмісту глини і органічної речовини.

Насиченість основами (Base Saturation)

Насиченість основами (Base Saturation) – процентний вміст основних обмінних катіонів грунту, приймаючи значення СЕС рівним 100%.

Між значеннями СЕС, органічною речовиною і текстурою грунту повинна спостерігатися кореляція. При низькому значенні органічної речовини і легкій текстурі не повинно бути високих значень СЕС. І навпаки, важкі глинисті грунти повинні мати високе значення органічної речовини і хороші значення СЕС.

Значення Base Saturation

При високих значеннях Base Saturation (%) деяких елементів можна зробити наступні висновки:

Н> 33% – велика проблема, необхідно вапнування;

Na> 5% – велика проблема, необхідно гіпсування;

Mg> 33% – велика проблема, необхідно гіпсування.

Напишіть нам
і ми знайдемо можливість
для співпраці

photo
photo