Управління фосфором – різні шляхи, різні результати

Динаміка фосфору в грунті

Фосфор в лужних грунтах

Фосфор в кислих грунтах

Розчинність фосфору

Мікоризні гриби

Фосфор є одним із найважливіших елементів у харчуванні рослин. При зростанні сільськогосподарських культур, після органічної речовини, азоту та калію фосфор часто буває дефіцитним елементом.

Органічна речовина містить азот та інші поживні речовини для живлення рослин. Деяка частина фосфору перебуває у складі органічної речовини. Коли органічна речовина вичерпується при інтенсивному обробітку ґрунту, ерозії, а також з винесенням урожаю, фосфорний дефіцит стає актуальною проблемою. Зараз, коли ми прагнемо нульової обробки ґрунту, можливо необхідно збільшити кількість фосфорних добрив для більш інтенсивної сівозміни та відновлення органічної речовини.

Дослідження показали поступове покращення ефективності методів оцінки стану фосфору у ґрунті та ефективності застосування фосфорних добрив. Дана стаття дозволить пояснити поведінку фосфору у ґрунті.

Динаміка фосфору в грунті

Коріння рослин поглинає фосфор у двох формах: гідрофосфат (HPO42-) и дігідрофосфат (H2PO4). Обидві форми також називаються ортофосфатами. Дані аніони (негативно заряджені іони), притягують катіони (позитивно заряджені іони) кальцію (Са2+) у лужних ґрунтах, а також залізо (Fe2+), марганець (Mn2+) та алюміній (Al3+) у кислих ґрунтах.

Наявність та концентрація цих іонів (Ca, Fe, Mn, Al) залежить в першу чергу від величини рН.

Наявність рухомого фосфору в ґрунті безпосередньо пов’язана з розчинністю (здатністю розчинятися в ґрунтовому розчині) характерних для різних типів фосфоровмісних молекул. Рослини споживають фосфат-іони з ґрунтового розчину. Кількість доступного фосфору залежить від коефіцієнта розчинності його в ґрунтовому розчині. А швидкість поповнення запасів фосфору в ґрунтовому розчині залежить від розчинності фосфатів.

Вміст фосфору в лужних ґрунтах

У лужних ґрунтах розчинність фосфору в першу чергу залежить від кількості кальцію, що знаходиться в ґрунті. Кальцій є основним елементом у лужних ґрунтах та реагує з ортофосфатами з утворенням фосфатів кальцію. Фосфат кальцію в лужному середовищі має низьку розчинність, таким чином, цієї кількості часто буває недостатньо для формування врожаю.

Після проведення аналізу ґрунту можна ефективно оцінити наявність доступного фосфору у лужних ґрунтах.

Вміст фосфору у кислих ґрунтах

У кислих ґрунтах містяться у великій кількості іони заліза, алюмінію та марганцю. Коли залізо та алюміній розчиняються, вони з’єднуються з ортофосфатами, роблячи їх недоступними. Цей процес не так сильно впливає на доступність фосфору при рН ґрунту, що дорівнює 5,5, але суттєво збільшується при рН ґрунту нижче 5,0. Тому ідеальний рН для наявності доступного фосфору становить від 5,6 до 7,2.

Розчинність фосфору

Хоча розчинність фосфору і знижується у лужних ґрунтах, він все одно залишається доступним для культур, але у меншій кількості. В результаті, сума загального фосфору (доступного і недоступного), що міститься в лужних ґрунтах, повинна бути більшою, ніж у кислому ґрунті.

Однак обидва типи мають однаковий фосфорний потенціал. Фосфор визначають у всіх типах ґрунтів: у лужних, нейтральних та кислих ґрунтах, хоча методи екстракції та калібрування будуть відрізнятися. Норму фосфорних добрив рекомендується розраховувати, зробивши аналіз на доступний фосфор у ґрунті, залежно від його кислотності. Наявність доступного фосфору можна визначити шляхом його екстракції.

Мікоризні гриби

Як відомо, нульова система обробітку підвищує популяцію мікроорганізмів ґрунту, включаючи мікоризні гриби. Мікоризні гриби можуть утворювати симбіоз з корінням багатьох видів рослин і часто важливі для транспортування фосфору до коріння. Також поряд з грибковим міцелієм вони здатні поглинати фосфор з некореневої поверхні.

У деяких випадках, мікоризні нитки (гіфи) можуть проникати крізь об’єм ґрунту, який у десять разів більше, ніж саме коріння. Мікоризні популяції можуть підвищувати наявність фосфору деяких культур, коли рівень доступного фосфору перебуває в низькому рівні.

Напишіть нам
і ми знайдемо можливість
для співпраці

photo
photo