Меню
Головна Статті УПРАВЛІННЯ ФОСФОРОМ - РІЗНІ ШЛЯХИ, різні результати

УПРАВЛІННЯ ФОСФОРОМ – РІЗНІ ШЛЯХИ, різні результати

УПРАВЛІННЯ ФОСФОРОМ – РІЗНІ ШЛЯХИ, різні результати

Динаміка фосфору в грунті

Фосфор в лужних грунтах

Фосфор в кислих грунтах

Розчинність фосфору

Мікоризні гриби

 

Фосфор є одним з важливих елементів в живленні рослин. При зростанні сільськогосподарських культур після органічної речовини і азоту, фосфор часто буває дефіцитним елементом.

Органічна речовина містить велику кількість азоту та інших поживних речовин для рослин. Значна частина доступного фосфору грунту присутня в органічній речовині. Коли органічна речовина вичерпується при інтенсивній обробці грунту, ерозії, а також з виносом врожаю – фосфорний дефіцит стає актуальною проблемою. Зараз, коли ми прагнемо до нульового обробітку грунту, можливо, необхідно збільшити кількість фосфорних добрив для більш інтенсивної сівозміни та відновлення органічної речовини.

Дослідження показали поступове поліпшення ефективності методів оцінки стану фосфору в грунті та ефективності застосування фосфорних добрив. Дана стаття дозволить пояснити поведінку фосфору в грунті.

Динаміка фосфору в грунті

Коріння рослин поглинають фосфор в двох формах. Монофосфат-іон (PO43-), який є переважаючим типом фосфатів в грунтовому розчині при рН грунту нижче 7. При рН вище 7, переважною формою є дифосфат-іон (P2O74-).

Обидві форми також називаються ортофосфати . Аніони, які містять фосфор (негативно заряджені іони) притягують катіони (позитивно заряджені іони) кальцію в лужних грунтах, а так само залізо, марганець і алюміній в кислих грунтах.

Фосфат-іони входять з’эднуються з іншими іонами і формують більш стійкі сполуки, які не можуть розчинитися в грунтовому середовищі. Наявність цих фосфат – зв’язуючих іонів (Ca, Fe, Mn, Al) залежить в першу чергу від величини рН. Концентрація цих катіонів визначає наявність фосфору в рослині.

Наявність рухомого фосфору в ґрунті безпосередньо пов’язано з розчинністю (здатність розчинятися в грунтовому розчині) характерних для різних типів фосфоровмісних молекул. Рослина переносить фосфат-іони з грунтового розчину в свої клітини, кількість надходження фосфору залежить від коефіцієнта розчинності його в грунтовому розчині. Швидкість поповнення запасів фосфору в ґрунтовому розчині залежить від розчинності фосфатів.

Фосфор в лужних грунтах

У лужних грунтах розчинність фосфору залежить від кількості кальцію, що знаходиться в ній. Кальцій є основним елементом в лужних грунтах і реагує з HPO42- в формі кальцій-фосфату (CaP2O7). Кальцій-фосфат в лужному середовищі має низьку розчинність, таким чином, цього недостатньо для формування врожаю.

Культури поглинають HPO42- з ґрунтового розчину, інша частина HPO42- переходить в кальцій-фосфат. Після проведення аналізу ґрунтового розчину можна ефективно оцінити наявність доступного фосфору в лужних грунтах.

Фосфор в кислих грунтах

В кислих грунтах одним з розчинних з’єднань фосфатів кальцію, найбільш доступним є монофосфат кальцію. Однак в кислих грунтах також розчиняються іони заліза, алюмінію і марганцю. Коли залізо і алюміній розчиняються, вони з’єднуються з фосфат іонами, роблячи їх недоступними; цей процес, при рН грунту менше 5.5 ще більш збільшується при рН грунту нижче 5.0. Тому ідеальний рН для наявності фосфору становить від 5.6 до 7.2.

Розчинність фосфору

Хоча розчинність фосфору і знижується в лужних грунтах, він все одно залишається доступним для культур, але в меншій кількості. В результаті, загальна сума фосфору, що міститься в лужних грунтах повинна бути більше, ніж в кислому ґрунті.

Однак обидва типи мають однаковий фосфорний потенціал. Фосфор визначають у всіх типах грунтів: в лужних, нейтральних і кислих грунтах, хоча методи екстракції і калібрування будуть відрізнятися. Норму фосфорних добрив рекомендується обгрунтувати, спочатку зробивши аналіз на фосфор в грунті, в залежності від її кислотності. Наявність фосфору можна визначити за методом екстракції з використанням оціночних таблиць.

Мікоризні гриби

Як відомо, нульова система обробки підвищує популяції мікроорганізмів грунту, включаючи мікоризні гриби. Мікоризні гриби можуть утворювати симбіоз з корінням багатьох видів рослин і часто є важливими для транспортування фосфору в корені. Також поруч з грибковим міцелієм вони здатні поглинати фосфор з некорневой поверхні.

У деяких випадках, міцеальніе нитки можуть проникати крізь обсяг грунту, яка в десять разів більше, ніж самі корені. Мікоризні популяції можуть підвищувати наявність фосфору для деяких культур, коли рівень фосфору грунту перебувати на низькому рівні (менше 10-15 мг / кг методами BrayP-1, Mehlich P-3 і Olsen)

Замовити послугу

Оберіть послугу *

ПІБ *

Телефон *

Електронна пошта