Стан родючості ґрунтів в різних регіонах України

Доповідь Лабораторії Агротест

Доповідь відбулася на Міжнародній Конференції з аналізу грунту та рослин

У зв’язку з політичним просуванням України в Європу (майбутнє прийняття України до Євросоюзу), на даний момент активно розглядається питання зняття мораторію на продаж землі.

Наслідки зняття мораторію на продаж землі

Цей крок спричинить за собою тотальне вивчення родючості українських грунтів, а саме визначення її хімічних і фізико-хімічних властивостей. Зрозуміло, що при ухваленні рішення про зняття мораторію на землю, рівень родючості грунту буде безпосередньо впливати на її ціну.

Україна розташована в південно-східній частині Європи. Територія України становить 603 628 квадратних кілометрів, що відповідає 5,7% від площі Європи і відповідно 0,44% світової площі (44-й номер за величиною серед країн всього світу). В Україні частка сільськогосподарських угідь становить 71% від загальної площі, частка оброблюваних земель – понад 55%.

Ціль доповіді

Метою даної роботи було вивчення стану родючості грунтів різних регіонів України та змісту поживних елементів в даних регіонах. Для цього територія України була умовно поділена на 5 частин: I – Північний регіон, II – Південний регіон, III – Східний регіон, IV – Західний регіон і V – Центральний регіон.

Що аналізували

Всього було проаналізовано 7190 зразків з вищезазначених регіонів:

— Регіон I – 3859 зразків

— Регіон II – 834 зразка

— Регіон III – 804 зразка

— Регіон IV – 1047 зразків

— Регіон V – 646 зразків.

В результаті даної роботи були отримані результати для наступних параметрів, таких як: Текстура, рН (H2O), EC, органічна речовина (%), NO3-N, SO4-S, P (MIII і BrI), обмінні K, Ca, Mg , Na, ЄКО, вміст поживних мікроелементів (Cu, Zn, Mn, Fe), B і Mo. Методи досліджень і відбору проб – USDA. Часовий діапазон відбору проб – після збирання врожаю 2016.

Які виявили закономірності

Після проведення всіх досліджень, було проведено аналіз отриманих результатів. Були виявлені наступні закономірності (подібності або відмінності) по досліджуваним регіонах:

1. За механічним складом (текстура):

— Регіон I – домінуюче переважання Silt Loam (76,5%) з незначною кількістю Sandy Loam (18,8%)
— Регіон II – практично рівне співвідношення Silty Clay Loam, Silty Clay, Clay Loam і Clay (23,7%; 22,7%; 25,3% і 21,9% відповідно)
— Регіон III – велика частина Silty Clay Loam (51,7%) з незначною кількістю Silty Clay (19,5%), Clay Loam (14,0%) і Clay (11,4%)
— Регіон IV – практично рівне співвідношення Silty Clay Loam, Clay Loam, Clay і Silt Loam (24,0%; 27,6%; 20,9% і 21,5% відповідно)
— Регіон V – домінуюче переважання Silt Loam (83,6%) з незначною кількістю Silty Clay Loam (9,5%)

2. За змістом Органічного Речовини грунту всіх регіонів вкрай нестабільні: від 0,4 і до 13,3% із середніми значеннями 2,8-4,7%.

3. За рівнем кислотності (рН) ґрунту всіх регіонів носять неоднорідний характер: від сильнокислого типу грунтів з рівнем рН 4,6-5,2 і до сильнолужних типів грунтів з рівнем рН 8,3-8,5 з середнім значенням 6,6 -7,2

4. За змістом доступного фосфору (методи MIII і BrI) грунту всіх регіонів подібні: від 4-7 ppm і до 84-100 ppm із середнім значенням 20-34 ppm

5. За змістом обмінного калію слід зазначити, що регіони I і V мають найменші середні концентрації калію – близько 110-115 ppm; регіон IV має більш високу концентрацію – близько 150 ppm; регіон III має ще більш високу концентрацію – близько 200 ppm; і регіон II має найбільшу концентрацію – близько 270 ppm.

6. Вміст мікроелементів говорить про повнийф загальний середній зміст по всім регіонам.

Аналіз отриманих результатів дає підставу зробити певні висновки про зазначені параметри досліджень, а також про родючість кожного з регіонів за вказаними параметрами. Тенденції до переходу до нових технологій дає надію на поліпшення родючості грунтів України.

Стан родючості грунтів в різних регіонах України

Напишіть нам
і ми знайдемо можливість
для співпраці

photo
photo